Курсова работа по бизнес планиране


Бизнес план за отглеждане на пчелни семейства, производство на пчелен мед и изкупуване на пчелни пити...
 

Диагностика на макросредата


Училището като социална организация е отворена система и осъществява непрекъснат материален, дейностен и информационен обмен със заобикалящата го среда...
 

Обучение на персонала


В настоящата курсова работа по въпроса за обучението на персонала съм акцентирала вниманието си към обучението на персонала в „Банка ДСК - ОТП” ЕАД гр.Търговище, като се основавам на опита си, който имам в банката в продължение...
 

Диагностика в управленската дейност. Подбор на кадри

05 дек 2007
·
6
·
1,423
·
712
·
176
·
38
·
3

Управлението на персонала е сложен процес, който се обуславя от обхвата на съвкупните вътрешни и външни фактори, имащи основно значение за дадения отрасъл или предприятие.
 

Анализът и проектирането на длъжностите

23 ное 2006
·
13
·
1,880
·
1,541
·
215
·
35

Същността на работата и на нейната организация е интересувала ръководители, икономисти и социални изследователи...
 

Лидерство и стилове на ръководство


Ако днес си поставим за цел да изградим едно истински демократично и хуманно общество за всички, на първо място тази цел следва да отнесем към децата, защото демократизъм и хуманизъм са неотменни спътници на детството...
 

Устойчиво потребление и производство


Темата за устойчивото потребление и производство се появи във фокуса на световната политика през 1992 г. по време на Конференцията на ООН за околна среда и развитие, проведена в Рио де Жанейро....
 

Мотивация и поведение


Изключителната важност на проблема за мотивацията при изясняване на поведението на личността изобщо и на потребителското поведение в частност определят целите на потребителите...
 

Дейността на «Хранителна банка» при Български червен кръст в условията на криза на територията на община Шумен


Настоящата курсова работа има за цел да изложи предприетите действия от страна на БЧК за подпомагане на населението при работа в условия на бедствия, аварии и катастрофи и да запознае с работещия алгоритъм за хранително подпомагане на бедстващо население.

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Мениджмънт с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент