Същност, функции и принципи на мениджмънта


За понятието мениджмънт съществуват множество определения. За родоначалник и баща на тази наука се смята американския учен Питър Дракър. Мениджмънта като понятие замества понятието управление и се използва в специализираната литература и придобива...
 

Финансов мениджмънт


Понятията пари и финанси се отъждествяват. Финансите са парично отношение, но това не дава основание за пълното им отъждествяване с парите. Парите се превръщат и функционират като финанси при определени условия. Обикновено възникването...
 

Тютюнови изделия


Доклад по мениджмънт Тютюнови изделия за дванадесети клас...
 

Управление на човешките ресурси


Същност и характеристика на правото.Правото възниква още в дълбока древност в древният изток и Египет. Първоначалното е било под формата на забрани да се извършва нещо или като заповеди наречени „Табу”...
 

Фирмен мениджмънт


Фирмения мениджмънт представлява целенасочено въздействие върху системата фирма с цел привеждането й в желаното състояние, което е зададено с определени параметри. Фирмата е самостоятелна икономическа организация и място, където се произвежда...
 

Бизнес план


Бизнес плана обосновава искане за кредит. Главната ни цел е да представим ясна и вярна прогноза за развитието на дружеството ни. Използвали сме опита и професионалните качества на ръководителите и водещите служители на фирмата...
 

Лекции за държавния ипит


лекции за държавния изпит за придобиване на 4 степен на квалификация за професията мениджър...
 

Фирмен мениджмънт


Мениджмънта е наука и изкуство .Свързан е с управлението и ръководството на дадено звено(отдел, цех, фирма)....
 

Фирмен мениджмънт


Съществува множество определение за понятието менинджмънт, то е предобило пополярност и се пролага по шероко понятие в практиката понятието управление...
 

Пищови по Мениджмънт за държавния изпит в колеж Сливен


Бизнес идеята е да се създаде предприятие за производство на нестандартни мебели по поръчка на клиента. Цехът за производство ще се разположи в село, отстоящо на 5 км. от града...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Мениджмънт с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент