SWOT анализ

09 май 2008
·
14
·
2,354
·
1,393
·
1,006
·
147
·
1

Същност на swot анакиза и пример. SWOT aнализът съставя в себе си изводите от стратегическите анализи на вътрешната и външната среда за определяне на силни и слаби страни на организацията, както и външните възможности и заплахи...
 

Подготовка на продуктите за въвеждане на пазара: разработване на опаковка (етикет,марка и сервиз)


Внедряването на маркетинга в конкретно предприятие се постига чрез маркетингов инструментариум, включващ четирите елемента на класическия маркетингов микс – продукт, пласмент, комуникация и цена....
 

Swot анализ и избор на стратегия за организацията


SWOT анализът е от изключителна важност за стратегическото планиране на всяко предприятие, независимо от големината, дейността и мястото му на пазара. При подробното изследване на всички посочени елементи в него...
 

Бизнес план за компютърна фирма


в тази курсова работа съм разработил бизнес план на компютърна фирма...
 

Мениджър и лидер. Прилики и различия

16 фев 2007
·
19
·
4,344
·
1,678
·
344
·
76
·
2

През последните години пред организацията се появяват все нови и ниви предизвикателства, които се проявяват в следните насоки...
 

Мениджмънт на проекти

07 апр 2008
·
12
·
566
·
429
·
217
·
67

Основна цел на проекта е създаване на предпоставки за увеличаване на оборота и броя на клиентите.
 

Създаване на ерготерапевтичен кабинет за хора в напреднала възраст


Бизнес план за създаване на ерготерапевтичен кабинет за възрастни с цел задоволяване на потребностите на хората в напреднала възраст...
 

Подобряване дейността на козметичен салон "Дързост и красота"


Дърво на проблемите, дърво на целите, логическа матрица на проекта, нализ на изпълнимостта на проекта, планиране на проекта,дърво на задачите, планиране на ресурсите и разработване на бюджет на проекта...
 

Делова кореспонденция


Делова кореспонденция за студенти от РУ "Ангел кЪнчев" по дисциплина икономика...
 

Курсова работа по мениджмънт на проекти


Описва с конкретни данни всички стъпки за разширяване на даден бизнес...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Мениджмънт с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Русе
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Икономика
Мениджмънт
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите