Подбор на персонала


Професионалният подбор произхожда главно от необходимостта за подходящи кадри в професии, които поставят по–високи изисквания относно физическите и интелектуалните качества, психическо натоварване и здравословно състояние...
 

Медийният пазар


Управление на медиите и медийният пазар. Факторите, които влияят върху медийните пазари и тяхната структурата, са либерализиране, сливане и придобиване, стратегически и финансови фактари....
 

Основи на Управлението

12 дек 2007
·
12
·
2,067
·
1,028
·
587
·
85

Цели, структура, ръководство и управленски решения на “Интертайм Континентал” АД гр. София.
 

Мотивацията в системата за управление на човешките ресурси


Управлението на човешките ресурси е основна функция на управлението. В най-общата му интерпретация то се свежда до управление на хората в трудовия процес, за да се постигнат целите, които поставя организацията ...
 

Предприемачество и организационни иновации


Понятието иновация възниква още в началото на хх век. Въведено е от икономиста Йозеф Шумпетер. В своята книга, той описва иновационните процеси като “създаване на нови комбинации” или изменения в развитието на пазара и производството...
 

Манипулацията като социален процес. Основни манипулативни техники

08 дек 2006
·
11
·
960
·
1,220
·
226
·
53

Манипулация може да бъде осъществена на няколко равнища - индивидуално, групово, национално.
 

Мотивирането в управлението на организации за социална работа


Големият, сложен и вълнуващ проблем за мотивацията намира малко по-конкретно изражение в сферата на управлението. Това е така, защото в тази сфера се интересуваме от организационното битие на човека, от измерението му на трудещ се и следователно от...
 

Питър Дракър “Мениджмънт-предизвикателствата през 21 век”. Лидерът на промяната


Промяната не може да се управлява. може само да се изпревари. В днешните бурни времена промяната е нормално явление. Тя е болезнена и крие рискове, но най-вече изисква страшно много работа. Докато организацията не осъзнае ролята си като...
 

Възнаграждение и стимулиране на персонала

25 юли 2009
·
14
·
1,857
·
328
·
304
·
25
·
1

Работна заплата; допълнителни трудови възнаграждения; фактори, влияещи върху индивидуалната работна заплата; стимулирнае на персонала...
 

Решаване на задачата на линейното оптимиране с помощта на Excel


“Innis Investments” отговаря за капитала на определен брой компании и богати клиенти. Инвестиционната стратегия се изработва за нуждите на всеки клиент...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Мениджмънт с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент