Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Основи на стопанското управление

06 ное 2008
·
206
·
38,432
·
3,468
·
2,926
·
862
·
2

Учебникът по “Основи на стопанското управление” е разработен в съответствие с методичните единици включени в учебната програма на дисциплина ”Основи на управлението” за обучение на студентите от факултет “Икономика” при Аграрен Университет, Пловдив...
 

Контролинг

16 окт 2009
·
116
·
35,078
·
979
·
933
·
215
·
1

Понятието „контролинг” произлиза от английската дума „to control”, която в превод на български означава освен „контролира” и „управлява”, и „регулира”...
 

Евристични методи в управлението (учебник за дистанционно обучение)

05 мар 2008
·
391
·
43,024
·
1,084
·
1,060
·
173
·
1

До голяма степен те са резултат от непрекъснатия натиск към тях да подобряват продуктите и услугите си и да усъвършенстват способността си за задоволяване нарастващите изисквания на своите клиенти.
 

Евристични методи в управлението

03 окт 2008
·
325
·
46,757
·
785
·
952
·
143
·
3

Учебник по евристични методи в управлението в Университет за национално и световно стопанство, 2008 година.
 

Предприемачество

13 апр 2009
·
50
·
9,434
·
1,080
·
139
·
1

Тази книга е продължение на авторовата поредица “Управление, предприемачество и бизнес”. В нея се поставят актуални теоретико-методологически и практико-приложни проблеми на предприемачеството и на предприемаческото управление...
 

Същност на управлението. Особености на управлението

21 май 2008
·
87
·
23,948
·
1,296
·
771
·
128
·
1

А управленската работа според автора е "дейност, състояща се от функции, умения и роли". На броя и състава на управленските функции винаги са били предмет на дискусии.
 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В РБ


Съвременните разбирания и изисквания предполагат такава организация на трудовата дейност, при която в нормални условия е изключено въздействие на неблагоприятни - вредни или опасни - производствени фактори върху рабо- тещите.
 

Проект за подобряването на качествените грижи в хирургично отделение


Как да бъдат подобрени грижите за болните чрез въвеждане на картони за всеки болен....

Избрани критерии за търсене

Икономика
Мениджмънт
Общи материали
за Студенти
Ограничаване на резултатите